Jedność Boronów - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • SPARTA II LUBLINIEC - JEDNOŚĆ BORONÓW 1:0
  • POKÓJ SADÓW - BŁĘKITNI HERBY 4:2
  • PROMIEŃ GLINICA - PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ 6:1
  • RUCH KOCHANOWICE - MECHANIK KOCHCICE 2:4
  • SPARTA TWORÓG - LISWARTA LISÓW 0:9
  • LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI - ŚLĄSK KOSZĘCIN 4:0
  • HURAGAN JEZIORO - ŻWIREX HADRA 7:1
  •        

Zegar

Kalendarium

23

01-2019

środa

Seniorzy : 18.30. trening - hala

Trampkarze trening 17.00 sala

Old-boys trening 20.00 sala

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

Seniorzy : 18.30. trening - hala

26

01-2019

sobota

27

01-2019

niedziela

Juniorzy: turniej w Kochcicach - 11.00.

28

01-2019

pon.

29

01-2019

wtorek

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 69, wczoraj: 650
ogółem: 1 105 029

statystyki szczegółowe

Historia

 

Wstęp

            Życie sportowe i działalność Klubu według  wspomnień i relacji najstarszych członków sięga lat przedwojennych, około roku 1934.

           W przeszłości postanowiono jednak odliczać lata przerw: tj. II-ej wojny światowej oraz zawieszenia działalności  w latach 1958-1965 .

            60 lat działań i osiągnięć bardzo wielu ludzi, którzy swój czas, energię i serce poświęcili dla zmagań sportowych , pracy z młodzieżą i rozbudowie bazy sportowej. Przeżywali i uczestniczyli w niezliczonych imprezach sportowych, bacznie obserwując efekty swych działań. Mimo różnych trudności i zawirowań politycznych oraz gospodarczych , Klub „Jedność” od roku 1965 nieprzerwanie istnieje i ciągle się rozwija . Głównie widać to po rozbudowie i modernizacji obiektów sportowych, bez których w obecnej "dobie wygodnictwa "niemożliwe jest prowadzenie działalności sportowej oraz osiąganie coraz lepszych wyników sportowych w pracy głównie z młodzieżą.

            W opracowaniu niniejszym pragniemy przedstawić krótki rys historyczny Klubu, zaprezentowanie działalności poszczególnych sekcji sportowych w minionym okresie oraz stan dzisiejszy LKS „Jedność”. Oprócz zestawienia wyników i tabel niniejsza publikacja jest przypomnieniem i ukazaniem rzeszy sportowców i oddanych Klubowi działaczy społecznych, którzy tworzyli historię klubu  i dali społeczności lokalnej możliwość spędzania wolnego czasu  aktywnie na obiektach i uczestnictwa w imprezach sportowych.

            Jest rzeczą zrozumiałą, że nie sposób wymienić wszystkich, dlatego uczyniono to tylko w stosunku do najbardziej utytułowanych  zawodników i działaczy, dzięki którym nasz Klub i miejscowość Boronów były znane nie tylko w powiecie czy województwie, ale również Polsce.

Zdajemy sobie sprawę z niedociągnięć powstałych w opracowaniu, wynikających ze skromnych zasobów archiwalnych zachowanych  w Klubie, jak i krótkiego czasu na zebranie materiałów.


 

                                                                         

Historia Klubu Sportowego "Jedność" w Boronowie

 

          Jak już wspomniano wcześniej początki sportu w Boronowie  według zachowanych dokumentów, powstałych na podstawie relacji starszych mieszkańców to rok 1934.

          Organizatorem i założycielem klubu „Strzelec” był pan Paweł Ceglarek. Działalność sportowa w tym czasie miała inny charakter i związana była z przysposobieniem  wojskowym. Organizowano wycieczki, marsze w terenie, spotkania  młodzieży mające głównie zadania rozrywkowe, prowadzono szkolenia polityczne.

          Z dyscyplin sportowych uprawiano strzelectwo i grę w palanta. Działalność ta trwała do wybuchu II-ej wojny światowej w 1939 roku. W okresie powojennym wznowiono działalność w roku 1950,a na czele klubu stanął ponownie  pan Paweł Ceglarek. Do roku 1958 klubem kierowali jeszcze panowie Mieczysław Słowikowski  i Gerard Smoleń. Z dyscyplin sportowych prowadzono sekcje piłki nożnej oraz tenisa stołowego. W archiwum klubowym nie odnaleziono jednak żadnych dokumentów z tego okresu działalności. Klub został rozwiązany w roku 1958 w związku z brakiem finansów na cele sportowe, głównie jednak ze względu na zajęcie boiska sportowego pod budowę magazynów Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” / obecnie delikatesy Centrum/.

          W roku 1965 nastąpiło reaktywowanie  klubu przez działaczy: Jerzego  Janika, Ernest Szyszkę, Waldemara Bulę,  Edwarda Czyża, Franciszka Bukowskiego, Mariana Żuka, Henryk Hutsza, Mariana Najgebauera, Karola Bulę, Zbigniewa Żuka, Herberta Plazę, Romana Sukiennika, Bronisława Smola,  Zbigniewa  Kraszewskiego, Gerarda Smolenia , Waltra Plecego, Alojzego Ceglarka.

          W czasie zebrania założycielskiego w dniu 26.09.1965 , ukonstytuował się  Zarząd w następującym stanie osobowym:

Prezes                                     - Jerzy Janik

V-ce prezes                            - Walter Plecy

Kier. sekcji p.nożnej               - Gerard Smoleń

Sekretarz                                - Alojzy Ceglarek

Skarbnik                                 - Franciszek Bukowski

Gospodarz                              - Marian Najgebauer

          Pierwszym i najważniejszym zadaniem było przygotowanie boiska sportowego. Nie patrząc na uzgodnienia formalne ówcześni członkowie we własnym zakresie, bez żadnego sprzętu specjalistycznego, przekształcili plac drzewny (składowisko drzewa przed załadunkiem do wagonów z dużą siecią  wąskotorową dla wózków przewozowych) na boisko, które przetrwało do dnia dzisiejszego.

          W pierwszych latach zawodnicy przebierali się i myli na podwórzu  zawodnika zespołu Kol. Mariana Najgebauera,  a następnie Państwa Gorzelak i Sowa. Sprzęt sportowy był przechowywany w mieszkaniu Prezesa , a żona Barbara w czynie społecznym zajmowała się jego praniem i konserwacją. Dzięki pomocy pana Czesława Gizy w roku 1974   udało  się zdobyć wagon kolejowy, w którym można było urządzić szatnię i magazynek na sprzęt i stać się niezależnym od pogody.

          W roku 1966 zgłoszono drużynę p. nożnej do rozgrywek Kl.”C” w  podokręgu Bytom, która po roku zdobyła w meczu barażowym z „Rybakiem” Ciasna, na neutralnym boisku w Kochanowicach , awans do kl.”B”..

          Na zebraniu w dniu 17.12.1967 powołano nowe sekcje tj. p. ręcznej, p. ciężarów, lekkoatletyki, siatkówki, szachów.

          W roku 1969 zgłoszono do rozgrywek zespół tenisa stołowego, a w roku 1970 sekcję podnoszenia ciężarów.

          Kolejny awans  piłkarzy już do kl.”A” w Podokręgu Bytom nastąpił w roku 1972, jednak po rocznym pobycie, nastąpił spadek do kl.B.

          W latach 70-tych zespół p. nożnej występował  początkowo w Kl. „B”, a od roku 1976 w kl.”A  podokręgu Olesno. W tamtych latach nawiązano  towarzyskie kontakty  z wieloma klubami  województwa katowickiego i częstochowskiego między innymi :  z „Górnikiem” Wesoła, AKS-em Chorzów, „Konstalem” Chorzów, „Górnikiem” Wojkowice, GKS-em Katowice, „Gwardią” Katowice, „Czarnymi” Bytom, „Skrą Cz-wa, „Lotem” Konopiska, „Odrą” Miasteczko i  z „Unią „ Kalety.

          W roku 1968 na obozie sportowym w Boronowie przebywał zespół  III-cio ligowego „Górnika „Wesoła /później GKS Tychy/ z trenerem , byłym bramkarzem  „Górnika” Zabrze, panem Joachimem Szołtyskiem, który również w tych latach prowadził społecznie sporadycznie treningi z naszym zespołem. Właśnie w dniach 20-22.07.1968 roku z okazji XV -lecia klubu odbył się turniej z udziałem  drużyn : „Górnik” Wesoła, „Skra” Częstochowa, „Lot” Konopiska, LZS Boronów i "Unia" Krupski Młyn.

          Również zawodnicy innych sekcji zaczęli odgrywać w tym czasie znaczącą rolę w zawodach na szczeblu powiatu i województwa.

          W sekcji  tenisa stołowego, którą prowadził kol. Roman Sukiennik, najlepszym zawodnikiem  był  pan Józef  Kochanek,a  wśród pań  Ewa Fedrowicz.

          Duże osiągnięcia notowali szachiści naszego klubu, a indywidualnie pan Jan Zając.

          Obecność swoją w imprezach powiatowych zaznaczali również przedstawiciele sekcji lekkoatletycznej, siatkówki kobiet, sportów motocyklowych, o których wynikach jest wzmianka w dalszej części. Mimo prymitywnych warunków treningowych, coraz głośniej było o zawodnikach sekcji podnoszenia ciężarów, a zawodnik Jan Czyż w roku 1972 otrzymał pierwsze kółko olimpijskie, co było w tym czasie dużym wydarzeniem dla klubu.

           Udział zawodników różnych sekcji w zawodach powiatowych powodował, że klub zajmował wysokie miejsca w współzawodnictwie klubów LZS, których było zarejestrowanych  w  powiecie 41:

Rok 1971

I  m                 - Koszęcin       144 pkt

II m                 - Boronów      133 pkt

Rok 1972

I  m                 - Boronów      915 pkt

II m                 - Koszęcin       845 pkt

             W plebiscycie najlepszych sportowców LZS powiatu Lubliniec w roku1972 czołówka wyglądała następująco:

I   m                - Jan Czyż                 - 656 pkt         - p.ciężarów   -           Boronów

II  m                - Gerda Mucha                  - 604        - szachy           -            Koszęcin

III m               - Małgorzata Kaczmarek  - 493         - tenis              -           Gwoźdfziany

IV m               - Hubert  Rurański         - 458         - p.ciężarów   -           Boronów

V  m               - Roman Czyż                  - 429        - p.ciężarów   -           Boronów

VI m               - Zdzisława Puchała          - 420        - motory          -           Łagiewniki

VII m             - Józef Kochanek             - 373        - tenis              -           Boronów

VIII m            - Jan Barok                         - 369         - motory        -           Sadów

IX m               - Czesław Stasiak               - 358         - p.nożna       -           Babienica

X  m                - Bernard Tkocz                 - 329         - p.nożna       -           Koszęcin

XXI m            - Zbigniew Kraszewski      - 164        - p.nożna      -           Boronów

XXIII m         - Józef Świerc                     - 159        - p.nożna      -           Boronów

XXIV m         - Gabriel Gorzelak           - 158         - p.nożna      -           Boronów

          Po zmianach administracyjnych w roku 1974 i likwidacji powiatu wszechstronna działalność sportowa klubów wiejskich, również i naszego, uległa radykalnemu zaniechaniu. Ograniczono się głównie do piłki nożnej, tenisa stołowego i p.ciężarów.

          Drużyna piłki nożnej do roku 1981 występowała w kl..”B” i „A” Podokręgu Bytom i Olesno.

          W roku 1975 zgłoszono do rozgrywek Kl.”C” zespół rezerwowy seniorów, który istniał do roku1988 z przerwami w latach 1981 i 1982.

          Dzięki  bardzo dużemu zaangażowaniu Zarządu Klubu, głównie Prezesa kol. Jerzego Janika, Rady Woj. LZS w Częstochowie i Katowicach, Urzędu Gminy w Herbach, a przede wszystkim dzięki pomocy członków i zawodników klubu, którzy w czynie społecznym przepracowali niezliczoną ilość godzin, powstała siłownia typu Pilawa z pełnym zapleczem sanitarnym, szatniami i pomieszczeniami biurowymi oddana do użytku w 1979 roku.

          Poprawiły się tym samym niewspółmiernie warunki do uprawiania sportu przez naszych zawodników, w szczególności dla sekcji podnoszenia ciężarów.

          Okres największych sukcesów Klubu zarówno w piłce nożnej, a przede wszystkim w podnoszeniu ciężarów  przypada na dekadę lat 80-tych.

          Było to związane głównie z powstaniem przy klubie najpierw brygad remontowych, a później Zakładu Remontowo Budowlanego i Transportowego. Klub w dużym stopniu stał się niezależnym finansowo, a wypracowany zysk przeznaczał na działalność sportową , utrzymanie i modernizację obiektów klubowych.

         W roku 1981 po raz pierwszy drużyna p.nożnej awansowała do Klasy Wojewódzkiej, a w roku 1986, po zajęciu wysokiego miejsca w rozgrywkach Kl. Okręgowej w sezonie 1985/86, zespół został przydzielony do rozgrywek Klasy Międzyokręgowej Piotrków - Częstochowa. Zaszczyt gry w tej klasie trwał niestety jeden sezon, pozwolił jednak nam gościć na stadionach takich drużyn jak np. „RKS” Radomsko, „Concordia” Piotrków, „Piotrkovia „ Piotrków, „Pilica” Tomaszów Mazowiecki, „Papiernik” Myszków.

           W roku 1983 z okazji 30-lecia klubu, 22 lipca, gościliśmy zespół „Old boysów” KS „Ruch” Chorzów z piłkarzem wszechczasów panem Gerardem Cieślik.

          W dniu 10.03.1984 na boisku naszym podejmowaliśmy zespół  „Lechii” Gdańsk, późniejszego zdobywcę Pucharu Polski z reprezentantami Polski Jackiem Grembockim Jerzym Kruszczyńskim.

          W roku 1985 byliśmy organizatorami  międzynarodowego turnieju juniorów z udziałem drużyn: włoskiego„Torino” Turyn, „Raków” Cz-wa, „Warsovia” W-wa, „Jedność” Boronów. W drużynie  z Turynu występował  Del Piero, dzisiejsza gwiazda włoskiego futbolu, a w drużynie „Rakowa” Krzysztof Kołaczyk później  piłkarz I-wszo ligowy „Rakowa” i „Górnika” Zabrze, a obecnie KS Myszków.

          W roku 1986, 22 lipca, mecz z naszą drużyną rozegrał  zespół mistrza Polski kobiet „Czarnych” Sosnowiec z wieloma reprezentantkami kraju. Według szacunków spotkanie to obserwowała rekordowa liczba widzów w historii klubu. Wszystkie te atrakcyjne imprezy były możliwe dzięki pracy w klubie w tych latach i osobistym kontaktom trenerów znanych nie tylko w województwie takich jak: pan Krzysztof Całus, Zbigniew Ormańczyk, Stanisław Wesołowski.

           Podobnie jak w piłce nożnej, największe sukcesy sekcji p.ciężarów przypadają na lata 80-te.

           Pierwszy medal Mistrzostw Polski w historii klubu /srebrny/ zdobył w roku 1984 Waldemar Lipiński ,w kategorii juniorów do lat 20, w Wołominie. Zawodnik ten był jeszcze dwukrotnie mistrzem Polski do lat 20 w roku 1985 i 1986 oraz wicemistrzem do lat 23  w 1984 i 1987, a w 1990 w Mistrzostw Polski seniorów, w Częstochowie, zdobył srebrny medal.

            Jerzy Pastuszka w roku 1986 zdobył 1-szy medal Mistrzostw Polski  w kategorii seniorów /brązowy/ w Zakopanem , a w roku 1987 w Sanoku - srebrny.

            Zdobywcami medali w tym czasie byli jeszcze :

Stanisław Miklas  /brązowy/ -1988 Myszków oraz Jacek Warot /brązowy/ -1989 Tarn.Góry.

            W rozgrywkach drużynowych w roku 1986 w III-ej lidze zespół nasz zajął I miejsce i awans do II-ej ligi /16 drużyn/, w której występował w latach 1987 /VII miejsce/ i 1988 /XII miejsce/

           W plebiscycie „Gazety Częstochowskiej ”na najlepszego sportowca i trenera województwa częstochowskiego w roku 1985, przedstawiciele naszego klubu otrzymaliWaldemar Lipiński –VIII miejsce i Edward Czyż - IX miejscea w 1986 :  Jerzy Pastuszka - VII  miejsceWaldemar Lipiński – X,   Edward Czyż – III.

          W latach tych poprawił się znacznie stan obiektów sportowych  klubu, zawodnicy korzystali z przywilejów wynikających z dobrej sytuacji finansowej klubu /premie za mecze, obozy sportowe itp./.

          Sytuacja diamentralnie zmieniła się po roku 1989, w czasie transformacji ustroju, gdy zasady finansowania sportu uległy całkowitej zmianie. Gospodarka rynkowa spowodowała upadek Zakładów Gospodarczych przy klubach, a tym samym samofinansowania działalności statutowej. Przełożyło się to automatycznie na wyniki sportowe klubów, w tym i naszego.

          Drużyna p.nożnej w latach 1989-1994 występowała w klasie „A”, a w roku 1994 została zdegradowana do kl.”B”, by po rocznym spadku znów zaistnieć w klasie „A”.

          W roku 1997 nastąpił awans do kl. okręgowej, w której zespół występował w sezonach 1997/98 i 98/99. Po rocznym pobycie w kl. ”A”, w sezonie 1999/2000, i zajęciu II miejsca oraz rezygnacji „Promienia” Glinica  nastąpił kolejny awans do  kl. ”O” . Sezon 2000/2001 zakończony XIV miejscem i kolejną degradacją do kl.”A”, z której po roku wywalczono  awans do Kl. „O”. Obecnie, po 27 meczach rozgrywek, zespół zajmuje IX miejsce z 35 punktami

          Od roku 1997 Zarząd Klubu za działanie priorytetowe wytyczył sobie dalszą poprawę stanu obiektów i boiska oraz długofalową pracę z młodzieżą. Temu służyło urządzenie boiska treningowego oraz zatrudnianie trenerów dla grup młodzieżowych /trampkarze młodsi i starsi, juniorzy młodsi i starsi/ pana mgr Zbigniewa Ormańczyka, Kazimierza Dorożyńskiego, Zygfryda Wyrwola.

          Lata 90-te w działalności sekcji p. ciężarów to głównie praca z młodzieżą, udział drużyny w rozgrywkach ligi juniorów, a indywidualnie bardzo znaczące sukcesy w imprezach ogólnopolskich i wojewódzkich zawodników : Artura Wolkownika, Tomasza Webera, Łukasza Żydka, Grzegorza Flakusa, Krzysztofa i Janusza Kraszewskich, Rolanda Radka, Wojciecha Sklorza, Marcina Kwapisa, Tomasza Czerneckego.

            Gwiazdą tych lat jest Artur Wolkownik, który w Mistrzostwach Polski zdobył najwięcej medali / 7 / w historii klubu we wszystkich kategoriach wiekowych. Trzykrotnie był mistrzem Polski do lat 18,20 i 23 w latach 1993,1995,1997. W latach 1992 i 1993 zdobył srebrne medale w Mistrzostwach Polski do lat 18 i 20 w Grudziądzu oraz Siedlcach. W latach 1997 i 1998 z Bydgoszczy przywiózł 2 medale brązowe z Mistrzostw Polski do lat 23 i seniorów.

         W MP Zrzeszenia LZS wywalczył 3 złote medale, a Mistrzem Śląska był 6-krotnie, ostatnio 31.05 2003 roku.

         W zawodach ogólnopolskich startowali z powodzeniem inni zawodnicy jak:

Tomasz Weber -Mistrz Polski LZS do lat 16 i 18 w roku 1990 i 1994 oraz vice mistrz do lat 16 w roku 1991Łukasz Żydek /wychowanek trenera K. Czerneckiego /- IV miejsce /podrzut III miejsce/ na Mistrzostwach Polski do lat 16 w1998 roku, 3- krotny mistrz Śląska  do lat 16, 18 i 20Wojciech SklorzX miejsce na Mistrzostwach Polski do lat 18 w 1995 roku we Wrocławiu.

 

          Klubem w 60-letniej historii kierowali jako prezesi :

1. Paweł Ceglarek                        -   przed   1939   i   po   1945

2. Mieczysław Słowikowski          -                                                                      

3. Gerard Smoleń                        -   od                        do   1958.

4. Jerzy Janik                              -   od   25.09.1965.   do   02.05.1988.

5. Józef Świerc                            -   od   02.05.1988.   do   23.03.1997.

6. Edward Czyż                           -   od   23.03.1997.   do   15.11.2001.

7. Mirosław Żuk                           -   od   15.11.2001.   do   21.09.2008.

8. Krzysztof Romańczyk              -   od   21.09.2008.   do   nadal.

 

          Istnienie Klubu przez tyle lat nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego. W przeszłości obowiązek ten spoczywał na związkach  sportowych powiatowych i wojewódzkich, zakładach pracy, w mniejszym stopniu Urzędach Gmin oraz dochodach własnych, wypracowywanych przeważnie przez zakłady gospodarcze przy klubach.

          Po roku1989  forma finansowania uległa radykalnej zmianie. Główny ciężar utrzymania klubów wiejskich w tym i naszego, spoczął na Urzędach Gminy- najpierw Gminy Herby, a od 10-ciu lat Gminy Boronów. Klub musi opierać się także na dochodach własnych, poprzez poszukiwanie sponsorów.

          Pragniemy tą drogą, w imieniu rzeszy sportowców byłych i obecnych, wyrazić gorące podziękowania Radom Gmin i Wójtom wszystkich kadencji za przychylne traktowanie spraw sportu i stosunkowo, jak na możliwości, duże dotacje. Mamy nadzieję , że takie wsparcie będzie kontynuowane również w przyszłości. Dziękujemy także wszystkim sponsorom, których ze względu aby kogoś nie pominąć, nie będziemy wymieniać.

          Deklarujemy, poprzez dalsze całkowicie społeczne działania, zapewnienie szczególnie dzieciom i młodzieży, odpowiednich warunków do uprawiania sportu, odciągając ją od różnych, często niewłaściwych i patologicznych zajęć. Pragniemy również poprzez dobre wyniki sportowe promować naszą Gminę i stanowić jej dobrą wizytówkę.


 

Sekcja piłki nożnej


          Historia sekcji piłki nożnej klubu sięga lat powojennych. Z opowiadań  i relacji byłych zawodników, ponieważ żadna dokumentacja z tego okresu nie zachowała się, wynika, że drużyna rozgrywała mecze w  kl. „C” lub „B” aż do roku 1958, kiedy to boisko zostało zabrane pod budowę magazynu Gminnej Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska”.

26.09.1965 r. nastąpiło  reaktywowanie  klubu Ludowy Zespół Sportowy Boronów przez grupę działaczy z kol. Jerzym Janikiem na czele.

Wiosną i latem 1966 rozegrano pierwsze mecze towarzyskie z drużynami :

22.05.1966. LZS Boronów - LZS Srzebiń   1 – 2 ,   bramka : Hutsz Henryk .
05.06.1966. LZS Kuczów – LZS Boronów   2 – 2 ,   bramki : Hutsz Henryk , Twarkowski Marek .
12.06.1966. LZS Boronów – Stal-Bet Strzybnica   1 – 2 ,   bramka : Hutsz Henryk ,
19.06.1966. LZS Boronów – LZS Kuczów   4 – 1 ,   bramki : Hutsz Henryk , Dziubek Rudolf .Cieślik Karol , Najgebauer Marian .
10.07.1966. LZS Boronów – Śląsk Koszęcin   2 – 0 ,   bramki : Szyszka Ernest x 2 .
13.07.1966. LZS Boronów – Zdobywca Pucharu Klubów Milicyjnych woj.Katowice  9 – 1 .
17.07.1966. LZS Strzebiń – Boronów   1 – 2 ,   bramki : Bula Karol x 2 .
22.07.1966. LZS Boronów – LZS Olszyna   9 – 1 ,   bramki : Hutsz Henryk x 5 , Bula Karol x 2 ,Cieślik Karol x 2 ,
22.07.1966. LZS Boronów II – Old Boy’s Boronów   6 – 0 ,   bramki : Twarkowski Marek x 3, Dziubek Rudolf x 2 , samobójcza .
31.07.1966. Mechanik Kochcice – LZS Boronów   0 – 3 ,   bramki : Hutsz Henryk , Bula Karol , Cieślik Karol .

                 Poniżej przedstawiamy zestawienie miejsc końcowych drużyn w rozgrywkach na przestrzeni  lat 1966- 2016.

21.08.1966.  Pierwszy mecz mistrzowski w klasie „C” Podokręg Bytom .
LZS Boronów – Warta Kamieńskie Młyny   5 – 0 ,  

bramki : Korzekwa Ryszard x 2 , Bula Karol , Cieślik Karol , Hutsz Henryk .

                
Sezon 1966/1967  

Seniorzy klasa "C" /Olesno-8 drużyn/     I m.  LZS Boronów            14 m.   24 pkt     43 - 8
                                                      II m. „Rybak” Ciasna         14 m.   24 pkt     40 - 12

02.07.1967 - mecz barażowy na boisku w Kochanowicach
LZS „Jedność” Boronów  -„ Rybak” Ciasna   2 : 1 ,   bramki : Hutsz Henryk x 2 . 
Gra w 10-ciu po wykluczeniu zaw. Mariana Najgebauera   - awans do kl „B”


Sezon 1967/1968

Seniorzy klasa  „B” /Olesno-10 drużyn/          VI m.    18   15   30 - 29
Juniorzy /Olesno-9 drużyn/                             III m.   16   17   25 - 18

20-22.07.1968  - Turniej z okazji XV- lecia Klubu
I   m.   -  „Górnik” Wesoła                5   10   23 - 3     - III liga
II m.  -  „Skra” Częstochowa             5   8   15 - 4      - Kl. „A”
III m.  -  ”Jedność” Boronów I            5   6   8 - 15       - Kl. „B”
IV m.  -  ”Jedność” Boronów II           5   4   8 - 9    
V  m.  -  „Lot” Konopiska                  5   2   4 - 3        - Kl. „B”
VI m.  -  „Unia” Krupski Młyn             5   0   0 - 15

W drużynie "Górnika" Wesoła występowało kilku późniejszych zawodników I-szo ligowego GKS Tychy z reprezentantem  Polski kadry "B" Romanem Jendryczkem.


Sezon 1968/1969

Seniorzy klasa  „B” /Olesno-10 drużyn/   VIII m.   18   14   28 - 42

 

Sezon 1969/1970

Seniorzy klasa "B" /Olesno-10 drużyn/   VII m.   18   12   31 - 44  

 

Sezon 1970/1971

Seniorzy klasa „B” /Olesno-10 drużyn/   III m.   18   21   40 - 26

 

Sezon 1971/1972

Seniorzy klasa "B" /Bytom-10 drużyn/   II m.   18   22   45 - 21 

Juniorzy klasa "B" /Bytom-9 drużyn/     V m.   16   14   35 - 47

 

Sezon 1972/1973

Seniorzy klasa „B” /Olesno-11 drużyn/   I  m.   20   32   56 - 26     awans do klasy "A”

 

Sezon 1973/1974

Seniorzy klasa "A" /Bytom-15 drużyn /   XIII  m.   28   19   56 - 26     spadek do klasy „B”


Sezon 1974/1975

Seniorzy klasa „B” /Lubliniec-12 drużyn /   III  m.   22   33   71 - 30

 

Sezon 1975/1976

zgłoszenie do rozgrywek kl. „C” drużyny rezerwowej

Seniorzy klasa „B”/Olesno-14 drużyn/       I m.   26   39   77 - 41     awans do klasy "A"
Seniorzy klasa „C”/Olesno-11 drużyn/   VIII m.   20   18   37 - 50

 

Sezon 1976/1977 

Seniorzy klasa  „A" /Olesno-14 drużyn/     III m.   26   37   82 - 56

Seniorzy klasa "C" gr.III /Olesno-9 drużyn/  II m.  16   17   41 - 45

Juniorzy klasa "A" /Olesno-14 drużyn/       VII .   26   25   53 - 42

 

Sezon 1977/1978

Seniorzy klasa „A”/Olesno-14 drużyn/     VIII m.   26   26   52 - 47   
Seniorzy klasa "C" /Olesno-11 drużyn/     IX m.   20   12   45 - 62

 

Sezon 1978/1979 

Seniorzy klasa "A" /Olesno-11 drużyn/     II m.   20   29   72 - 34
Seniorzy klasa "C" /Olesno-8 drużyn/      IV m   14   14   28 - 43
 

Sezon 1979/1980

Seniorzy klasa "A" /Olesno-11 drużyn/     V m.   20   24   51 - 37
Seniorzy klasa "C" /Olesno-12 drużyn/      II m.   22   32   88 - 44
Juniorzy    /Olesno-11 drużyn/                   V m.   20   21  36 - 36

            
Sezon  1980/1981     

Seniorzy klasa "A" /Olesno-14 drużyn/     V m.   26   27   53 - 52
Juniorzy     /Olesno-14 drużyn/                 II m.   26   40   61 - 20

 

Sezon  1981/1982  

Seniorzy klasa "A" /Olesno-15 drużyn/     I m.   28   41   74 - 45     awans do klasy "W"
Juniorzy      /Olesno-15 drużyn/               I m.   28   45   81 - 17

 

Sezon  1982/1983   

Seniorzy klasa "W" /Częstochowa-14 drużyn/     XIII m.   26   10  25 - 81     spadek do klasy „A”

 

Sezon  19983/1984 

Seniorzy klasa "A" /Olesno-14 drużyn/     IV m.   26   31   48 - 29
Juniorzy     /Olesno-12 drużyn/                 XI m.   23   15   22 - 49


Jubileusz 30-lecia LKS

22.07.1983 mecz Old Boys „Ruch „Chorzów – „Jedność” 2-1

10.03.1984   „Lechia”Gdańsk  -  „Jedność” 4: 2

 

Sezon 1984/1985

Seniorzy klasa "A" /Olesno-14 drużyn/     II m.   26   38   64 - 21

Seniorzy klasa "C" gr.II /Olesno-13 drużyn/  VII m   24   24   66 - 58   

Mecz barażowy w Koszęcinie "Rybak” Ciasna - "Jedność" Boronów     1 – 3 

Awans do klasy "okręgowej"

Juniorzy /Olesno-13 drużyn/

Trampkarze gr. II /Częstochowa-5 drużyn/

Sezon 1985/1986

Seniorzy klasa okręgowa /Częstochowa 16 drużyn/     VII m.   30   31   42 - 35

Awans do klasy międzywojewódzkiej Piotrków-Częstochowa

 

Sezon 1986/1987

Klasa "międzyokręgowa" Piotrków – Cz-wa
 1. „Pilica” Tomaszów Maz   26 40  49- 17
 2. „Concordia” Piotrków   26 39  49 -15
 3. „Victoria” Cz-wa    26 31  48 -29
 4. „Piotrkovia” Piotrków   26 31  48- 29
 5. „Sparta” Lubliniec    26 29  32- 18  
 6. „Raków” Ib  Cz-wa   26 29  33- 29
 7. „Włókniarz” Zelów   26 26  40- 41
 8. „Skrzydła”  Glinik    26 25  31- 25
 9.  „Papiernik” Myszków   26 24  35- 34
 10.„RKS” Radomsko    26 24  29- 40
  11.„Stal” Niewiadów    26 21  30 -46
 12.”Olimpia” Huta Stara   26 19  24- 43
  13.„Unia” Kalety    26 14  27- 50
 14.„Jedność” Boronów   26 11  20- 65     - spadek do klasy "okręgowej"

22.07.1986   - mecz    Mistrz Polski Kobiet  „Czarni” Sosnowiec – „Jedność”  4 - 3
bramki dla "Jedności" - Stanisław Żuk, Rudolf Wojsyk, Janusz Janik.

 

Sezon 1987/1988

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-14 drużyn/  XIV m.   26   14   26 - 62  spadek do klasy "A"
Kl. „B” /p.Olesno/

 

Sezon 1988/1989

Seniorzy klasa "A" /Olesno-16 drużyn/     X m.   30   28   60 - 61
 

Sezon 1989/1990

Seniorzy klasa "A" /Olesno-14 drużyn/     I m.   26   37   47 - 27     awans do klasy "okręgowej"
 

Sezon 1990/1991

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/   XVI m. 30   11   21 - 92  spadek do klasy "A"
 

Sezon 1991/1992

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-14 drużyn/     XII m.   26   16   39 - 65

 

Sezon 1992/1993

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-14 drużyn/     V m.   26   28   52 - 48
Juniorzy  /Lubliniec-12 drużyn/                   VI m.  22   28   56 - 30
Trampkarze/Lubliniec-8 drużyn/                  III m.   14   15   33 - 15

 

Sezon 1993/1994

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-14 drużyn/     XI m.   26   19   45 - 54     spadek do klasy "B"
 

Sezon 1994/1995

Seniorzy klasa "B" /p.Lubliniec-14 drużyn/          I m.     24   42   88 - 15     awans do klasy "A"
 

Sezon 1995/1996

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-14 drużyn/     II m.   26   53   66 - 23
 

Sezon 1996/1997

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-14 drużyn/   I m.   26   53   51 - 29   awans do klasy "okręgowej"
Juniorzy   /Lubliniec-12 drużyn/                I m.   22   57   93 - 18
Trampkarze /Lubliniec-8 drużyn/              II m.   14   29   29 - 14

 

Sezon 1997/1998

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/     XIII m.   30   31   40 - 71
Juniorzy   /Częstochowa-10 drużyn/                                  IV m.   18   32   35 - 27
Trampkarze   /Lubliniec-7 drużyn/                                       IVm.   12   17   24 - 18

 

Sezon 1998/1999

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa 16 drużyn/   XVI m.   30   17   31 - 72 spadek do klasy "A"
Juniorzy   /Lubliniec-7 drużyn/                                        Vm.   12   14   29 - 31
Trampkarze   /Lubliniec-7 drużyn/                                  II m.   12   28   37 - 11

 

Sezon 1999/2000

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-14 drużyn/     II m.   26   49   63 - 27
awans do klasy "okręgowej" z II miejsca po rezygnacji "Promienia" Glinica
Juniorzy /Lubliniec-14 drużyn/                     I m.     26   71   119 – 23 
Trampkarze gr. B /Lubliniec-8 drużyn/        II m.     14   31  83 – 18
 

Sezon 2000/2001 

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-15 drużyn/  XIV m.   28   23   29 - 58 spadek do klasy "A"
Juniorzy starsi   /Lubliniec-10 drużyn/                           VI m.   18   25   32 - 25   
Juniorzy młodsi  /Lubliniec-8 drużyn/                            VII m.   14   6   24 - 42
Trampkarze młodsi  /Częstochowa-8 drużyn/                VII m.   13   5  14 - 55

 

Sezon 2001/2002

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-16 drużyn/   I m.   30   74   105-28   awans do klasy "okręgowej"
Juniorzy /Częstochowa-10 drużyn /        VI m.   18   20   32 - 37

 

Sezon 2002/2003

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/     VII m.   30   44   40 - 41

Juniorzy starsi /Częstochowa-15 drużyn/                         XI m.   26   27   41 - 64

22.06.2003. mecz Old Boy’s z okazji 50 lecia klubu
„Jedność” – „Ruch” Chorzów 1 – 6 (0 – 3)  bramka dla Jedności – Pietruszka Eugeniusz.
Bramki dla Ruchu – Grzybowski Roman x 3 , Gawęda Stanisław x 2 , Bula Witold .

 

Sezon 2003/2004

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/     VIII m.   30   39   35 - 42
Seniorzy klasa "B" /Lubliniec-15 drużyn/                            III m.   28   57   70 - 34   
Trampkarze gr. A /Lubliniec-8 drużyn/                                II m.   14   31   34 - 14

Sezon 2004/2005

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/   VIII m.   30   37   38 - 40

Seniorzy klasa "B" /Lubliniec-15 drużyn/                      I m.   28   66   90 - 18 awans do klasy "A"

Juniorzy młodsi gr. I /Częstochowa-10 drużyn/              6 m.   18   22   38 - 52

Trampkarze gr. A /Lubliniec-9 drużyn/                           3 m.   16   23   29 - 36

 

Sezon 2005/2006

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/   XIII m.   30   36   39 -55

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-14 drużyn/                    XIV m.   26   13   30 - 66 spadek do klasy "B"

Juniorzy młodsi gr. II /Częstochowa-11 drużyn/            III m.   20   38   53 - 30

Trampkarze gr. A /Lubliniec-10 drużyn/                        II m.   18   38   74 - 22
 


Sezon 2006/2007

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/     X m.   30   35   31 - 51

Juniorzy starsi gr. B /Częstochowa-12 drużyn/              VI m.   22   33   62 - 54

Trampkarze gr. A /Lubliniec-10 drużyn/                           I m.   18   54   129 - 9
 

Sezon 2007/2008

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/     XIV m.   30   28   28 - 59

Juniorzy młodsi gr. A /Częstochowa-8 drużyn/                   II m.   14   29   29 - 15

Trampkarze gr A /Lubliniec-9 drużyn/                                II m.   16   40   70 - 14
 

Sezon 2008/2009

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-18 drużyn/   XV m.  34   35   41 - 75 spadek do klasy "A"

Juniorzy starsi gr.B /Częstochowa-9 drużyn/                  III m.   22   46   94 - 25

Trampkarze gr.A /Lubliniec-9 drużyn/                              I m.   16   45   93 - 10
 

Sezon 2009/2010 

Seniorzy klasa "A" /Lubliniec-14 drużyn/   I m.   26   69   104 - 23   awans do klasy "okręgowej"
 

Sezon 2010/2011 

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/      VIII m.   30   39   41 - 50

Juniorzy starsi gr. B /Lubliniec-9 drużyn/                            I m.  16   39   116 - 17 

Finał z mistrzem gr.A w Lublińcu :  Jedność – Kochcice 3:2

Trampkarze   /Lubliniec-9 drużyn/                                     II m.   16   38   106 - 10  
  
                                                               Sezon 2011/2012

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-17 drużyn/     XI m.   32   41   47 - 58
Juniorzy starsi gr.A  /Lubliniec-5 drużyn/                          II m.   8   14   26 - 12     - jesień
Juniorzy starsi gr.B  /Lubliniec-5 drużyn/                           I m.   8   22   24 - 5      - wiosna 
Trampkarze starsi gr. D /Lubliniec-4 drużyny/                    I m.   6   16   29 - 4      - jesień
Trampkarze starsi gr. A /Lubliniec-4 drużyny/                   III m.   6   10   13 - 9      - wiosna

Sezon 2012/2013

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyn/     XI m.   30   36   44 - 60
Juniorzy starsi gr.A  /Lubliniec-5 drużyn/                         I m.     8   22   34 - 17   - jesień
Juniorzy starsi gr.A  /Lubliniec-6 drużyn/                        III m.   10   12   36 - 32   - wiosna
Trampkarze gr. A  /Lubliniec-4 drużyny/                           II m.    6   11   17 - 9     - jesień
Trampkarze gr. A  /Lubliniec-7 drużyn/                            III m.   12   23   32 - 24   - wiosna
Młodzicy gr. A  /Lubliniec-4 drużyny/                              IV m.    6    4    11 - 25   - jesień
Młodzicy gr. B  /Lubliniec-4 drużyny/                                I m.    6   16   36 - 14   - wiosna

Sezon 2013/2014

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa-16 drużyny/     VIII m.   46     45 - 54 
Juniorzy młodsi /Częstochowa-11 drużyn/                         VIII m.   19     34 - 77

Młodzicy /Lubliniec-8 drużyn/                                                 I m.     30     81 - 22    

Sezon 2014/2015

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa - 8 drużyn gr. II spadkowa/   IV   41   65 - 61  

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa - 12 drużyn gr. II zasadnicza/   VIII   23   37 - 56  

Juniorzy młodsi jesień /Częstochowa - 6 drużyn/   III   19   34 - 12

Juniorzy młodsi wiosna /Częstochowa - 6 drużyn/   V   12   27 - 20

Trampkarze jesień /Lubliniec - 7 drużyn/   IV   9   31 - 13

Trampkarze wiosna /Lubliniec - 7 drużyn/   IV   9   34 - 21

Orliki jesień /Lubliniec - 7 drużyn/   III   9   9 - 13

Orliki wiosna /Lubliniec - 5 drużyn/   II   16   34 - 13

 

Sezon 2015/2016


Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa - 8 drużyn gr. I spadkowa/   IV   30   53 - 45 

Seniorzy klasa "okręgowa" /Częstochowa - 12 drużyn gr. I zasadnicza/   VI   35   35 - 31 

Juniorzy starsi jesień /Częstochowa - 7 drużyn/   III   19   32 - 19

Juniorzy starsi wiosna gr. mistrzowska /Częstochowa - 3 drużyn/   III   13   6 - 9

Trampkarze jesień /Lubliniec - 8 drużyn/   III   31   80 - 25

Trampkarze wiosna gr. mistrzowska /Lubliniec - 4 drużyn/   II  25   15 - 24

Orliki jesień /Lubliniec - 8 drużyn/   I   39   133 - 18

Orliki wiosna gr. mistrzowska /Lubliniec - 4 drużyn/   I   38   42 - 14

 

Sezon 2016/2017

 

Sezon 2017/2018

 


 

Ciekawostki:


Najwyższe zwycięstwo:

01.09.2018.   "Jedność" Boronów - "Żwirex" Hadra   13 - 0   Mistrzowski klasa "A"

09.05.2015.   "Sparta" Tworóg - "Jedność" Boronów   0 - 8   Mistrzowska klasa "okręgowa"

15.03.1981.   "Huragan" Jezioro - "Jedność" Boronów   0 - 14     Puchar Polski

04.08.2013.   "Jedność" Boronów - "Ruch" Kochanowice   17 - 0     towarzyski

10.10.2009.   "Jedność" Boronów - "Śląsk" Koszęcin   11 - 1     Mistrzowski klasa "A"

18.10.2014.   "Jedność" Boronów - "Śląsk" Koszęcin   8 - 1   Mistrzowski klasa "okręgowa"

          1973.   "Liswarta" Lisów - "Jedność" Boronów   1 – 11


Najwyższa porażka:  

15.07.1968.   "Górnik" Wesoła - Boronów   18- 3     towarzyski

         1949.   „Unia” Kalety - "Jedność" Boronów   21 - 0     towarzyski

 

Ostatnie spotkanie

SPARTA II LUBLINIECJEDNOŚĆ BORONÓW
SPARTA II LUBLINIEC 1:0 JEDNOŚĆ BORONÓW
2018-11-11, 13:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
SPARTA II LUBLINIEC 1:0 JEDNOŚĆ BORONÓW
POKÓJ SADÓW 4:2 BŁĘKITNI HERBY
PROMIEŃ GLINICA 6:1 PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ
RUCH KOCHANOWICE 2:4 MECHANIK KOCHCICE
SPARTA TWORÓG 0:9 LISWARTA LISÓW
LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI 4:0 ŚLĄSK KOSZĘCIN
HURAGAN JEZIORO 7:1 ŻWIREX HADRA

Najbliższe spotkanie

JEDNOŚĆ BORONÓWSOKÓŁ ORZECH
mecz towarzyski
JEDNOŚĆ BORONÓW   SOKÓŁ ORZECH
2019-02-03, 14:00:00

Stadion Skry Częstochowa

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14
LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI - JEDNOŚĆ BORONÓW
BŁĘKITNI HERBY - ŻWIREX HADRA
HURAGAN JEZIORO - ŚLĄSK KOSZĘCIN
SPARTA II LUBLINIEC - LISWARTA LISÓW
SPARTA TWORÓG - MECHANIK KOCHCICE
PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ - RUCH KOCHANOWICE
PROMIEŃ GLINICA - POKÓJ SADÓW

Losowa galeria

Jedność - Orzel Nakło sl. 09.03.2013.
Ładowanie...